ซามูไรอังกฤษคนแรก

วันที่ 29-1-2010 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

วันพุธที่ 27 มกราคม

อ่าน: SBM เนหะมีย์ 1:11-2:5
ข้าพเจ้าเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชา – cheap jerseys เนหะมีย์ 1:11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี cheap mlb jerseys อพยพ 16-18, มัทธิว 18:1-20

วิลเลียม ????????????????? อดัมส์ (1564-1620) ได้ชื่อว่าเป็นชาวอังกฤษคนแรกที่ไปถึงญี่ปุ่น cheap nfl jerseys โชกุนผู้ปกครองญี่ปุ่นชื่นชอบในตัวอดัมส์ จึงแต่งตั้งให้เขาเป็นล่ามและที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในเรื่องแสนยานุภาพของโลก Another ตะวันตก ?????????? ในบั้นปลาย อดัมส์ได้รับดาบสองเล่มกับยศชั้นซามูไร ซึ่งทำให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นเคารพนับถืออดัมส์มากเพียงไร เป็นเพราะว่าเขาได้รับใช้กษัตริย์ต่างชาติอย่างดี เขาจึงมีโอกาสที่จะส่งอิทธิพลต่อผู้อื่น ซึ่งถือเป็นรางวัลอีกอย่างหนึ่งในชีวิต
หลายศตวรรษก่อนหน้านั้น มีชายอีกคนหนึ่งในต่างแดนซึ่งมีอิทธิพลต่อกษัตริย์ของตนอย่างมาก เนหะมีย์เป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสแห่งเปอร์เซีย (นหม.1:11) ในราชสำนัก พนักงานเชิญถ้วยเสวยจะชิมเหล้าองุ่นของพระราชาเพื่อป้องกันการลอบวางยาพิษ และตำแหน่งนี้ยังหมายถึงการเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจด้วย เนหะมีย์ซื่อสัตย์ มีของประทานในการจัดการ และสติปัญญาทำให้เจ้านายไว้วางใจเขา อันเป็นการปูทางไปสู่การบูรณะกำแพงเยรูซาเล็ม
เช่นเดียวกับเนหะมีย์ เราแต่ละคนจะมีีอิทธิพลต่อผู้อื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง Offenses เช่น การเลี้ยงลูก งานคริสตจักรหรือชุมชน และการเป็นนายจ้าง ซึ่งล้วนแต่ทำให้เราส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ พระเจ้าได้ให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณบ้าง เพื่อคุณจะได้ส่งอิทธิพลต่อเขา? – HDF

จงทำดีมีคุณธรรมและสัตย์ซื่อ เหล่านี้คือพระเจ้าพอพระทัย
ที่ทำงานที่บ้านที่ไหนๆ wholesale nba jerseys ให้โปร่งใสถวายเกียรติแด่พระองค์
ความจริงใจภายในเป็นแรงผลัก อีกความรักเมตตาช่วยเสริมส่ง
เพื่อกระตุ้นเตือนสังคมที่เดินหลง สักวันคงยอมรับชีวิตนิรันดร์ – Sper

แม้แต่แบบอย่างเล็กน้อย ก็ส่งอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระคริสต์ได้

อ่าน:

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.